Petícia

Povedzme spolu STOP hazardu v Bratislave

Prečo petícia?

Koncentrácia herní v Bratislave je neúnosná. Existencia herní so sebou prináša aj dopady na obyvateľov. Veľká dostupnosť herní zvyšuje riziko patologických a problémových hráčov a tým aj zničených rodín. Zákon o hazardných hrách neumožňuje orgánom miestnej správy regulovať hazard bez vyhlásenia petície, no samosprávy pritom musia znášať všetky negatívne dôsledky existencie herní na svojom území.


Bratislava proti hazardu

Ako odpoveď na túto alarmujúcu situáciu vyhlásil v máji 2015 primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal spolu so starostami všetkých bratislavských mestských častí petíciu za Bratislavu bez hazardných hier.


Ako to funguje

Podstatou petície je žiadosť obyvateľov Bratislavy vo veku od 18 rokov adresovaná mestskému zastupiteľstvu na prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým bude ustanovené, že hazardné hry nie je možné prevádzkovať na území hlavného mesta. Jednotlivé mestské časti Bratislavy nemajú podľa zákona právomoc prijať takéto VZN a tak nariadenie proti hazardu musí prijať hlavné mesto ako obec s platnosťou pre celé svoje územie. Ak bude petícia úspešná a podporí ju viac ako 30% obyvateľov, stane sa záväzným podkladom pre nové VZN o zrušení hazardných hier na území Bratislavy.


O čo ide?

Petícia je hlavne proti hracím automatom a video prístrojom v herniach, krčmách a baroch. Práve tieto spôsobujú najväčšiu závislosť ľudí a rodinné tragédie. Petícia sa týka aj hazardných hier v kasíne.


O čo nejde?

Petícia nie je zameraná na obmedzenie kurzových stávok na športové zápasy. Netýka sa stávkovania na dostihoch, binga, ani stieracích žrebov, či hier na internete.


Koľko podpisov je potrebné vyzbierať?

V Bratislave je potrebných vyzbierať 106 000 podpisov dospelých občanov s trvalým pobytom v Bratislave. Toto číslo je veľké, ale s vašou pomocou sa to môže podariť. Starostovia spolu s primátorom stanovili termín 31.12. 2015, do ktorého chcú podpisy vyzbierať. Tento termín však nie je pevne stanovený zákonom.


Kto môže petíciu podpísať?

Každý, kto má trvalý pobyt na území Bratislavy a ku dňu podpisu dovŕšil vek 18 rokov.


Kde môžem petíciu podpísať?

Petíciu môžete podpísať aj u Vás doma, ak si hárok vytlačíte z našej stránky. Po vyplnení hárku Vašimi údajmi a podpísaním, dajte prosím hárok podpísať aj Vašim priateľom a známym. Podpísaný hárok treba doručiť poštou na adresu uvedenú na každom petičnom hárku úplne dole, alebo do ktoréhokoľvek miestneho úradu v jednotlivých mestských častiach.


Petíciu tiež podpíšete:

- na Magistráte v Kancelárii prvého kontaktu na Primaciálnom námestí,
- na miestnych úradoch mestských častí,
- na väčších kultúrnych akciách mesta a mestských častí, kde budú petičné hárky na podpis.
Petíciu nie je možné podpísať elektronicky


Ako podpísať petíciu Bratislava proti hazardu?

Vďaka nasadeniu tisícok dobrovoľníkov bola petícia Bratislava proti hazardu ukončená. Vďaka všetkým za podporu.


Stiahnuť petičný hárok